Om oss
FRÅN UNGA TILL UNGA

År 2017 fick två tekniksprångare på Arbetsförmedlingen i uppgift att starta ett projekt. De ville hjälpa ungdomar att hitta rätt i livet och skapa ett mer jämställt samhälle.  Utkomman blev FutureWorkX.


FutureWorkX är uppdraget från unga till unga, med syftet att upplysa ungdomar om dagens och framtidens arbetsmarknad samt teknikens betydelse.

Uppdraget består av två delar, en VR-workshop och ett Snackathon.

Workshopen utfärdas hos olika högstadie- och gymnasieskolor. Målet är att lyfta fram bristyrken och sprida information om vad en gör på olika arbetsplatser. 

Snackathonetkommer att hållas i en obunden, förhyrd lokal. Ändamålet är att samla ihop tonåringar för att diskutera frågeställningen hur fler ska bli insatta i tekniken. 

För tillfället är FutureWorkX endast ett pilotprojekt under prövning. Med bra resultat och feedback kan det dock komma att växa sig större för att hjälpa fler osäkra ungdomar och öka jämställdheten i Sverige.

FutureWorkX